Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
INFORMACJA DLA STUDENTÓW:
HARMONOGRAMY OBRON WRZESIEŃ 2017 W ZAKŁADCE 'HARMONOGRAMY OBRON'*
[harmogramy będą dodawane sukcesywnie po egzaminie 14.09.2017]

EWENTUALNE UWAGI I WNIOSKI PROSZĘ KIEROWAĆ NA e-mail: AZWOLINSKI@ZUT.EDU.PL